Introductie

Regionale ontwikkeling: een betere, mooiere en meer welvarende wereld van morgen. Dat is waar Bart Janssen vanuit Het Impacthuis aan werkt, en waar hij vanuit Het Subsidiehuis ook al jaren aan heeft mogen bijdragen. Regionale ontwikkeling draait voor een belangrijk deel om het aanpakken van economische en maatschappelijke opgaven. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de (semi-) overheid, vaak in nauwe samenwerking met diverse belanghebbenden uit de samenleving.

 

Het Impacthuis is ontstaan vanuit Het Subsidiehuis dat subsidietrajecten ondersteunt die een bijdrage leveren aan regionale ontwikkeling. Hierbij begint regionale ontwikkeling altijd met visie. Visie en ambitie bij mensen op sleutelposities binnen de (semi-)overheid. Zij kunnen daarmee een bepalende rol spelen bij het creëren van een betere en meer welvarende wereld van morgen. Het Impacthuis ondersteunt deze mensen bij het uitwerken van hun visie en ambities in strategische programma’s, ontwikkelplannen, beleidsdocumenten en projectvoorstellen. Hiermee wordt visie en ambitie vertaald in duidelijke koers, gestructureerde en concrete activiteiten en daarmee in daadwerkelijke impact op de wereld om ons heen. Daarnaast helpt Het Impacthuis bij het smeden van de vereiste gelegenheidssamenwerkingen tussen partijen in het publieke domein op basis van oprecht gedeelde ambities.