Ervaring

De afgelopen jaren heeft Bart Janssen, nog onder de vlag van Het Subsidiehuis, al een aantal trajecten mogen invullen die eigenlijk beter hadden gepast bij Het Impacthuis. Trajecten waarbij belangen van diverse stakeholders zorgvuldig zijn onderzocht, inzichtelijk zijn gemaakt en waar passend zijn samengebracht tot een breed gedeelde ambitie met het vereiste draagvlak. Zo is er gewerkt aan:

 

“De Peel maakt het in Brainport” | Economische agenda De Peel 2016-2020

In opdracht van de stichting Peelnetwerk, namens VNO-NCW Brabant-Zeeland en de gemeenten Helmond, Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Someren, is er een gedragen economische agenda opgesteld. Een agenda die richting geeft aan de economische ontwikkeling van een belangrijke subregio binnen de Brainport regio waarmee de basis is gelegd voor de oprichting van Innovatiehuis De Peel.

 

“Design Works – Design vormt de toekomst” | Programma t.b.v. structurele toepassing van design

In opdracht van de Dutch Design Foundation is er het programma “Design Works” opgesteld waarmee de visie die binnen de organisatie bestond, concreet is uitgewerkt richting een uitvoerbaar programma. Binnen dit programma, zijn vier programmalijnen met specifieke doelstellingen en activiteiten uitgewerkt, waarmee Design Works later één van vier labels binnen de Dutch Design Foundation is geworden.

 

“Design, de kracht van Brabant” | Ambitiedocument t.b.v. structurele samenwerking binnen het design ecosysteem in Brabant

In opdracht van de provincie Noord-Brabant, in samenwerking met bkkc, Brabant C, Dutch Design Foundation en VisitBrabant, is er een ambitiedocument opgesteld richting een structurele samenwerking binnen het design ecosysteem in Brabant. In een traject van een aantal maanden, is verkend bij bepalende stakeholders op het gebied van design in Brabant, of er behoefte is aan een structurele organisatie van het design ecosysteem in de provincie. Daarbij is er, toen die behoefte er bleek te zijn, een voorstel vormgegeven voor de wijze waarop die samenwerking en structurele organisatie zou kunnen worden ingericht.

 

“Krachtig Gemert-Bakel – Strategische Visie 2030” | Strategische toekomstvisie veerkrachtig bestuur

In opdracht van de gemeente Gemert-Bakel is er geschreven aan een strategische toekomstvisie die tevens kon worden aangeboden aan de provincie Noord-Brabant in het kader van Veerkrachtig Bestuur. In nauw overleg met de ambtelijke organisatie, College van B&W, gemeenteraad en burgers, is er een toekomstvisie vormgegeven waarin wordt ingegaan op de toekomstige rol van de gemeente binnen de samenleving. Op welke onderwerpen wordt er samenwerking gezocht, op welke onderwerpen trekt de gemeente haar eigen plan op welke wijze kan de gemeente de snel veranderende wereld bijbenen? Deze vragen werden in de strategische visie beantwoord.