Het Impacthuis

De wereld van morgen is maakbaar! Hierbij spelen sleutelfiguren binnen de (semi-)overheid een belangrijke rol. Sleutelfiguren met visie, met dromen en met ambities die hulp kunnen gebruiken bij het optekenen van hun plannen. Plannen waarmee zij draagvlak, betrokkenheid en tractie te creëren. Deze sleutelfiguren vormen de doelgroep van Het Impacthuis. Hierbij helpt Het Impacthuis hen om de vertaalslag te maken van visie, dromen en ambities naar daadwerkelijke impact.

 

Het Impacthuis is ontstaan vanuit de ervaring die Bart Janssen de afgelopen vijftien jaar heeft opgedaan binnen Het Subsidiehuis. Kijkend naar de ontwikkeling van de samenleving, en naar de rol van de overheid in die samenleving, is er een belangrijke verschuiving zichtbaar. Steeds vaker ligt het initiatief om “de wereld van morgen” te creëren namelijk niet bij de overheid, maar bij partijen “in het veld”. Hierbij vervult de overheid vervolgens wel graag een faciliterende rol. In deze omgeving speelt Het Impacthuis een centrale rol door het proces te coördineren dat leidt tot een gezamenlijke visie, een gedeelde agenda, een gedragen uitvoeringsprogramma of een structureel samenwerkingsverband.