Activiteiten

Het Impacthuis maakt de vertaalslag van visie, dromen en ambities naar uitgewerkte plannen. Plannen die kunnen dienen om draagvlak en gedeelde visie te realiseren. Draagvlak binnen een bestuur, of als basis voor partnerschappen tussen (multiple helix) partners in een regio op basis van zuivere, gedeelde doelen. Samenwerking werkt immers pas als er een gedeelde ambitie is, en er in onderling vertrouwen wordt gewerkt aan doelen die partijen oprecht met elkaar delen. Creëren van wederzijds begrip voor elkaars situatie en vanuit die positie invullen van een krachtige gedeelde visie met concrete activiteiten is waar Het Impacthuis haar kracht laat zien.

 

Het Impacthuis levert schrijfcapaciteit, brengt structuur aan, creëert consensus en draagvlak én acteert als sparringpartner bij het maken van strategische keuzes. Hierbij coördineert Het Impacthuis het proces richting het eindproduct (visie, programma, etc.). Daarbij zorgt Het Impacthuis ervoor dat alle partijen betrokken zijn, blijven en zich herkennen in hetgeen er wordt opgeleverd.